Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban”
Köszöntjük a Marcali Helyi Közösség Egyesület honlapján!

Bemutatkozás

Marcali Helyi Közösség Egyesület

Hírek

Felhívások, pályázati kiírások

Események

Egyesülei rendezvények, programok
A CLLD célja

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságának fokozására.

A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.


A CLLD eszköztől várt eredmények:

Az elvárt eredmény elsődlegesen:

  • az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok kialakítása;
  • a közösségi kapacitások fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi innovációt is);
  • a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével;
  • a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése;
  • innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejötte.

Marcali Helyi Közösség Egyesület Stratégia

TOP-7.1.1-16-2016-00024
„Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban”


Elérhetőség:
Marcali Helyi Közösség Egyesület Akciócsoport ügyfélszolgálata
e-mail: clld@marcali.hu
Telefon: +36 85 501-046