A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 2016. tavaszán regisztrációt hirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD ) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására.

A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása volt, amelyek a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához.

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik helyi fejlesztési stratégia kialakítására, pályázatot nyújthatnak be a TOP 7.  prioritástengely keretében.

A helyi akciócsoport szervezetében a települési önkormányzat, valamint civil szervezetek, egyházi jogi személyek és gazdálkodó szervezetek vehetnek részt, e három szféra közül egyik részvételi aránya sem haladhatja meg az 50%-ot, biztosítva ezzel az egyensúlyt a szervezeten belül.

Marcali Város Önkormányzata kezdeményezésére a helyi akciócsoport 13 taggal jött létre, majd a széles társadalmi együttműködést biztosító egyesületi formát választva 2016. április 13-án megalakult a Marcali Helyi Közösség Egyesület, amelynek mára 14 tagja van:

CIVIL SZFÉRA:

– Marcali és Vidéke Horgászegyesület

– Baglas Néptánc Egyesület

– „Honvéd Nyugállományúak Klubja”

– Marcali Bajtársi Egyesület

– Marcali Római Katolikus Egyházközség

 

VÁLLALKOZÓI SZFÉRA:

– Tavi Kft.

– Vágó Zoltán

– Kék Hold Szállodaipari Szolgáltató Kft.

– KÉTMESTER Marcali Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 

ÖNKORMÁNYZATI SZFÉRA:

– Marcali Város Önkormányzata

– Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

– Marcali Múzeum

– Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár

– Marcali Városi Kulturális Központ

 

A Marcali Helyi Közösség Egyesület a TOP-7.1.1-16 számú Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére irányuló felhívás megjelenése előtt már elkezdte a felkészülést a stratégia megalkotására. Segítségül használta ehhez az önkormányzat városfejlesztés témakörében készített lakossági kérdőívét, illetve 2016 tavasza folyamán több műhelymunka, projektgyűjtő megbeszélés megtartására került sor. A városi akciócsoport, a lakosság, a helyi gazdasági szervezetek, civil szervezetek, intézmények közreműködésével kialakított Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát az egyesület a 2016. július 4-i, a Stratégia módosítását 2017. szeptember 29-i közgyűlésén fogadta el.

 

Részletek a TOP-7.1.1-16 számú Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére irányuló felhívásról:

https://www.palyazat.gov.hu/top-711-16-kulturlis-s-kzssgi-terek-infrastrukturlis-fejlesztse-s-helyi-kzssgszervezs-a-vrosi-helyi-fejlesztsi-stratgihoz-kapcsoldva

Kedvezményezett: Marcali Helyi közösség Egyesület
Projekt azonosítószáma
: TOP-7.1.1-16-2016-00024
Projekt címe: „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban”
Támogatás: 23.574.500,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2022.12.31.