A Múzeum Alapítvány projektje keretében egyedülálló kiadvány készül.

Rádics Márta – Kiss Kálmán: Rögös úton a csillagokig. A Marcali Város Köztemetőjének üzenete című kiadványa egy hiánypótló mű Marcali város tekintetében. Azért hiánypótló, mert nincs a városban egyetlen olyan összefoglaló munka sem, amely bemutatná a város helyi „hírességeit”, meghatározó személyeit, azokat a kisembereket, akik egész életükben példamutatásukkal, foglalkozásukkal, a társadalmi létben betöltött szerepükkel, vagy éppen sporttevékenységükkel kiemelkedtek a lakosság soraiból. A munka nem más, mint egy életrajzi lexikon. A temetőhöz való kapcsolódását az indokolja, hogy 100-150 év távlatából már nagyon nehéz összegyűjteni azokat az embereket, akik érdemesek arra, hogy az érdeklődők a kiadványban olvashassanak róluk. A temető sírhelyei viszont támpontot, kapaszkodót adtak ahhoz, hogy kik kerüljenek be ebbe a kiadványba. Jelen esetben csak azok bemutatására vállalkoztunk, akik a város temetőjében nyugszanak. Hiánypótló munka ez olyan szempontból is, hogy a város egyházi életének bemutatására az utóbbi években került csak sor, de apró részletek felvillantásával. E kiadvány azonban törekszik arra, hogy a városban papi hivatását teljesítő egyházi személyek, az oktatásban tevékenykedő apácák sorsát is megismerhesse a lakosság. Mindamellett sor került az 1919-es mártírok, a második világháború hősi halottjainak bemutatására is.

Nem feledkezik meg a kiadvány a temető épített örökségeinek: temetőkápolna, keresztek, nívósabb, művészi értékkel bíró régi síremlékek, sírversek bemutatásáról sem.

A kiadvány tartalmával és Marcali helytörténeti vonatkozásaival közösségi rendezvény keretén belül ismerteti meg az Alapítvány az érdeklődőket, kiemelt célcsoportként megjelölve a tanulóifjúságot és a marcali felnőtt lakosságot.

Sajtó:
marcaliportal.hu – Rögös úton a csillagokig…