A Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázata keretében 2017 szeptemberében véglegesítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját. Az ebben rögzített fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer második felhívása „Itt a helyed” címmel (kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-024-5) a mai nappal jelent meg.

A Marcali HACS munkaszervezete elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített Itt a helyed című helyi felhívás tervezetét. A tervezetet a közszféra, vállalkozói és civil szféra helyi szereplőiből megalakult Felhívás Előkészítő Munkacsoport megtárgyalta, az Irányító Hatóság 2018. július 26-án jóváhagyta.

A felhívás célja, hogy ösztönözze azokat a közösségi, önkéntes akciókat (pl. szemétszedés, városszépítő akciók, tematikus túraútvonalak kialakítása stb.), amelyek elősegítik a helyi identitás erősítését és a hátrányos helyzetű csoportok integrációját. További cél, hogy a civil és önkéntes aktivitás növelésével és az alulról jövő kezdeményezések becsatornázásával a közösségi összetartozás érzése és a társadalmi kohézió erősödjön a városban.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.szeptember 15-től 2019. április 15-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • szeptember 15. – 2018. november 15.
  • november 16. – 2019. április 15.

A pályázati dokumentáció megtalálható és letölthető a www.clld.marcali.hu honlap „Pályázatok” fül alatt.

A Marcali Helyi Közösség Egyesület 2018. augusztus 1-jén 14 órakor kezdődő tájékoztató fórumai során bemutatja a június 20-án megjelent „Kulturális Korzó” Vásártér felújítása című helyi felhívást, majd ezt követően a most megjelent „Itt a helyed” című felhívást. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, nagyterem (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.).

sajtóközlemény (pdf)