A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága regisztrációt hirdet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD ) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására. A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, amelyek a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához.

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, pályázatot nyújthatnak be a TOP 7.  prioritástengely keretében megjelenő két intézkedésre (Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva).

Marcali Város Önkormányzata célul tűzte ki a helyi akciócsoport megalakításának kezdeményezését. Várjuk azon gazdasági szervezetek, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, egyházi jogi személyek jelentkezését, akik szívesen vennének részt az akciócsoport megalakulásában és a jövőbeni együttműködésben.

Részletekről itt olvashat: https://www.palyazat.gov.hu/top-clld-regisztrcis-felhvs-1