A Marcali Helyi Közösség Egyesület közgyűlése módosította a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát, melyet az Irányító Hatóság 2021. december 13-ável jóváhagyott. Ezzel további forrás kiosztására nyílik lehetőség.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) módosításának oka az intézkedések közötti forrásátcsoportosítás, illetve az időbeli ütemezések változása.

A módosítás értelmében:

– az 5. számú Itt a helyed c. intézkedés III. ütemének megvalósítási ideje 2022.december hó végére módosult

– a 3. számú Miénk a tér című intézkedés megvalósítási határideje 2023.06.30-ra módosult

– „Kulturális Korzó” (Kulcsprojekt) intézkedés, ezzel a Vásártér felújítása c. helyi felhívás forráskerete 84.454.878 Ft-ra csökkent, míg a 3. Miénk a tér című intézkedés keretösszege 25 millió forintról 30.545.122 Ft-ra nőtt, a forrásátcsoportosítás lehetővé teszi az MHKE-H-24-3-03 azonosító számú, és a Helyi Bíráló Bizottság által a 16/2018. (XII.21.) számú HBB határozattal támogatott, tartaléklistára helyezett helyi kérelem támogatását

– a forrásfelhasználás aktualizálása miatt a stratégia 7. Indikatív pénzügyi terv pontja módosul

Sajtóközlemény (pdf)
Módosított Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (pdf)