A Marcali Helyi Közösségi Egyesület a vállalkozói, civil és önkormányzati szféra összefogásával kívánja fejlesztési céljait elérni. A rendelkezésre álló 250 millió Ft támogatásból helyi pályázati rendszer keretében az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:

• városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése.

• városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása

• közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése

• olyan terek, térrészek kialakítása, amelyek alkalmasak a helyi termékek bemutatására, innovatív formában történő értékesítésére, a helyi hagyományok, kulturális örökség részét képező, arra építő, értékeit továbbvivő helyi termékek előállításának bemutatására, oktatására

• helytörténeti, honismereti, helyi örökség programok, helyi sajátosságokra épülő hagyományok, ünnepek átadása, felelevenítése, a helytörténeti és helyismereti- a kulturális örökség részét képező tárgyi eszközök elektronikus formában történő bemutatása

• helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek (önkéntes tevékenységek, kulturális- és sportprogramok megszervezése, adományozói kultúra fejlesztése stb

A Helyi Akciócsoport működtetésével az Egyesület célja a helyi lakosság minél szélesebb körének bevonása a Város fejlesztésbe, a civil kezdeményezések felkarolása, támogatása. Hiszünk benne, hogy sikeres stratégiát széles társadalmi bázissal és hatékony munkaszervezeti háttérrel lehet megvalósítani.

Letölthető formátum:  sajtóközlemény (pdf)