A HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA VÉLEMÉNYEZÉSE

Elkészült a Marcali Helyi Közösség Egyesület által elkészített Stratégia. Kérjük a lakosságot, a városi gazdasági szervezeteket, civil szervezeteket és intézményeket, véleményezzék. Észrevételeiket, javaslataikat 2016. június 27-ig (hétfő) 16.00 óráig küldjék meg papír alapon a Marcali Helyi Közösség Egyesületnek címezve (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) vagy e-mailen a polgih@marcali.hu címre.

LEZÁRULT A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS

A fejlesztési javaslatokról szóló felmérés beküldési határideje lejárt, ezúton is köszönjük beérkezett kérdőíveket.

Számít a véleménye!

Marcali Város Önkormányzata szeretne a jövőben több Európai Uniós pályázaton indulni, ezen pályázatokhoz szeretnénk megismerni a lakosság véleményét arról, mit gondolnak a településről, milyen fejlesztéseket látnának szívesen a városban. A kérdőívet letöltheti innen, vagy a város több helyszínén papír alapon elérheti (Közös Önkormányzati Hivatalban, az önkormányzat intézményeiben, orvosi rendelőkben, a postán).

Kérjük, a kitöltött kérdőívet jutassa vissza a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalba (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) 2016. április 8-ig (péntek) 13.00 óráig.

Kérjük, válaszaival segítse munkákat!

Kérdőív: kerdoiv_varosfejlesztes.pdf

VEGYEN RÉSZT A KÖZÖSSÉG ALAKÍTÁSÁBAN!

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága regisztrációt hirdet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD ) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására. A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, amelyek a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához.

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, pályázatot nyújthatnak be a TOP 7.  prioritástengely keretében megjelenő két intézkedésre (Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva).

Marcali Város Önkormányzata célul tűzte ki a helyi akciócsoport megalakításának kezdeményezését. Várjuk azon gazdasági szervezetek, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, egyházi jogi személyek jelentkezését, akik szívesen vennének részt az akciócsoport megalakulásában és a jövőbeni együttműködésben.

Részletekről itt olvashat: https://www.palyazat.gov.hu/top-clld-regisztrcis-felhvs-1