SAJTÓKÖZLEMÉNY – ÚJBÓL LEHET HELYI KÉRELMET BENYÚJTANI AZ ITT A HELYED CÍMŰ FELHÍVÁS KERETÉN BELÜL

A Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című projektjének alapjául szolgáló Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosítását követően a mai naptól ismét benyújthatók helyi támogatási kérelmek az ITT A HELYED című, TOP-7.1.1-16-H-024-5 kódú felhívás keretében.
A felhívásokra marcali székhellyel/telephellyel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szervek, civil és nonprofit szervezetek (ideértve az egyházi szervezeteket is) adhatnak be támogatási kérelmet.
A felhívás célja, hogy ösztönözze azokat a közösségi, önkéntes akciókat (pl. szemétszedés, városszépítő akciók, tematikus túraútvonalak kialakítása stb.), amelyek elősegítik a helyi identitás erősítését és a
hátrányos helyzetű csoportok integrációját. További cél, hogy a civil és önkéntes aktivitás növelésével és az alulról jövő kezdeményezések becsatornázásával a közösségi összetartozás érzése és a társadalmi kohézió erősödjön a városban.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. június 24-től 2020. július 31-ig van lehetőség.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 24.151.312 Ft

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 millió Ft, maximum 20 millió Ft. A pályázati dokumentációk megtalálhatók és letölthetők a www.clld.marcali.hu honlap „Pályázatok” fül
alatt.

sajtóközlemény (pdf)

Közlemény – Módosításra került a helyi közösségi fejlesztési stratégia

A Marcali Helyi Közösség Egyesület közgyűlése módosította a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát, melyet az Irányító Hatóság 2020. június 17-ével jóváhagyott. Ezzel további források kiosztására nyílik lehetőség.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) módosításának oka az intézkedések közötti forrásátcsoportosítás, illetve az időbeli ütemezések változása.

A HKFS intézkedéseinek megvalósítása során mindezidáig 18 helyi kérelem került támogatásra Marcaliban, több mint 200 millió forint támogatási összeggel.

A Marcali Város Önkormányzata vezetésével tervezett, és támogatott helyi pályázati lehetőségeknek köszönhetően – a teljesség igénye nélkül – eddig a következők valósultak meg városunkban:

 • megépült a MarcLali Játékkuckó, és megújult a vásártér
 • játszótér épült a gombai városrészben és a Papagáj lakótelepen
 • a városrészi kultúrházak számára informatikai eszközök kerültek beszerzésre
 • felújításra került a könyvtár több helyisége, akadálymentes mosdók kerültek kialakítása
 • a könyvtárban Virtuális Valóság és 3D eszközökkel új szolgáltatások indultak
 • négyévszakos korcsolyapálya épült a Fürdőben és kialakításra került egy grillező, piknikező tér
 • elkezdődött a Művelődési Ház felújítása
 • megjelent H. Rádics Márta: Rögös úton a csillagokig. A Marcali központi temetőjének üzenete c, kiadvány
 • a Művelődési Központ számos fesztivált (Borforraló, Fröccs és háziszörp, Szüreti) és számos kézműves és gyermekfoglalkozást szervezett.

 

Megszervezés alatt áll a „KIWANIS” Női Klub Marcali Humanitárius- és karítatív Egyesület családi napja a Kowalsky meg a Vega zenekarral, folytatódik a Mikszáth Utcai Általános Iskola 40 éves jubileumi programsorozata – aminek keretében 2019-ben fellépett Gájer Bálint, készül a múzeum Marcalit képeslapokon keresztül bemutató kiadványa.

A HKFS módosításával az Itt a helyed című felhívásra átcsoportosított több mint 24 millió forint forrással lehetőség nyílik újbóli támogatások kiosztására.

Az Itt a helyed című felhívás újra megnyílik, a részletekről a hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

 

MEGJELENT A TOP CLLD KERETÉBEN AZ „ÉRTSD MEG A MÚLTAT, ALAKÍTSD A JÖVŐT” ÉS A „VÁSÁROLJ HELYBEN” CÍMŰ FELHÍVÁS

A Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázata keretében megjelent a Helyi Közösségi Fejlesztési Startégiában rögzített fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer utolsó kettő felhívása: Értsd meg a múltat, alakítsd a jövőt (TOP-7.1.1-16-H-024-6), Vásárolj helyben (TOP7.1.1-16-H-024-7).

sajtokozlemeny (pdf)

Megjelent a TOP CLLD keretében 3 további felhívás

A Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázata keretében megjelent a Helyi Közösségi Fejlesztési Startégiában rögzített fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer három felhívása: Élményszerű ismeretszerzés (TOP-7.1.1-16-H-024-2), Miénk a tér (TOP-7.1.1-16-H-024-3), Játsszunk együtt (TOP-7.1.1-16-H-024-4)

 

A Marcali HACS munkaszervezete által elkészített 3 felhívás tervezetét a közszféra, vállalkozói és civil szféra helyi szereplőiből megalakult Felhívás Előkészítő Munkacsoport elfogadta, az Irányító Hatóság 2018. szeptember 7-én jóváhagyta.

A felhívásokra a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, illetve marcali székhellyel/telephellyel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szervek, civil és nonprofit szervezetek (ideértve az egyházi szervezeteket is) adhatnak be támogatási kérelmet.

 

Élményszerű ismeretszerzés (TOP-7.1.1-16-H-024-2)

A felhívás célja, hogy minden korosztály, társadalmi csoport megtalálja a számára érdekes programok alapját jelentő, kikapcsolódási lehetőséget biztosító infrastruktúrát. Továbbá cél, hogy a kulturális szolgáltatást nyújtó intézményeknek és szervezeteknek alkalmassá váljanak a különböző korú és helyzetű társadalmi csoportok igényeinek kiszolgálására, a társadalmi kohézió erősítésére. Emellett az innovatív- akár építészeti- elemek bevezetésével, többlet szolgáltatások nyújtásával a város turisztikai kínálata bővíthető.

https://clld.marcali.hu/elmenyszeru-ismeretszerzes/

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.október 10-től 2018. november 15-ig van lehetőség.

 

Miénk a tér (TOP-7.1.1-16-H-024-3)

A felhívás célja a helyi zöld és épített közterek, fedett rendezvényhelyszínek rendszerének fejlesztése, olyan beruházások támogatásával, melyek a városlakókat, valamint az idelátogatókat a közösségi terek igénybevételére ösztönzik, a várost élettel töltik meg. Cél, hogy ezen terek közösségi rendezvények helyszínévé váljanak és lehetőséget teremtsenek a helyi kis- és középvállalkozásoknak termékeikkel történő megjelenésre (Pl.: karácsonyi vásár, borkóstoló, fazekas kiállítás, főzőversenyek, kulturális fesztiválok, utca könyvtár, túraútvonalak pontjai)

https://clld.marcali.hu/mienk-a-ter/

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 10-től 2019. április 15-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • év november hó 15. nap
 • év április hó 15. nap

 

Játsszunk együtt (TOP-7.1.1-16-H-024-4)

A felhívás célja a szociális és egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomás csökkentése rekreációs létesítmények fejlesztésével, az egészséges életmód feltételeinek megteremtésével. A felhívás keretében olyan beruházások támogathatók, amelyek lehetővé teszik a különböző korcsoporthoz és különböző társadalmi csoportokhoz tartozók közös sportolását, azaz egy térben nyújt sportolási lehetőséget fiatalok, idősek, hátrányos helyzetű csoportok számára.

https://clld.marcali.hu/jatsszunk-egyutt/

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 10-től 2019. április 15-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • év november hó 15. nap
 • év április hó 15. nap

 

A pályázati dokumentációk megtalálhatók és letölthetők a www.clld.marcali.hu honlap „Pályázatok” fül alatt.

Sajtóközlemény (pdf)

 

Sajtóközlemény – MEGJELENT A TOP CLLD KERETÉBEN AZ „ITT A HELYED” CÍMŰ FELHÍVÁS

A Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázata keretében 2017 szeptemberében véglegesítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját. Az ebben rögzített fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer második felhívása „Itt a helyed” címmel (kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-024-5) a mai nappal jelent meg.

A Marcali HACS munkaszervezete elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített Itt a helyed című helyi felhívás tervezetét. A tervezetet a közszféra, vállalkozói és civil szféra helyi szereplőiből megalakult Felhívás Előkészítő Munkacsoport megtárgyalta, az Irányító Hatóság 2018. július 26-án jóváhagyta.

A felhívás célja, hogy ösztönözze azokat a közösségi, önkéntes akciókat (pl. szemétszedés, városszépítő akciók, tematikus túraútvonalak kialakítása stb.), amelyek elősegítik a helyi identitás erősítését és a hátrányos helyzetű csoportok integrációját. További cél, hogy a civil és önkéntes aktivitás növelésével és az alulról jövő kezdeményezések becsatornázásával a közösségi összetartozás érzése és a társadalmi kohézió erősödjön a városban.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.szeptember 15-től 2019. április 15-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • szeptember 15. – 2018. november 15.
 • november 16. – 2019. április 15.

A pályázati dokumentáció megtalálható és letölthető a www.clld.marcali.hu honlap „Pályázatok” fül alatt.

A Marcali Helyi Közösség Egyesület 2018. augusztus 1-jén 14 órakor kezdődő tájékoztató fórumai során bemutatja a június 20-án megjelent „Kulturális Korzó” Vásártér felújítása című helyi felhívást, majd ezt követően a most megjelent „Itt a helyed” című felhívást. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, nagyterem (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.).

sajtóközlemény (pdf)

Sajtóközlemény – MEGJELENT A TOP CLLD KERETÉBEN A „KULTURÁLIS KORZÓ” VÁSÁRTÉR FELÚJÍTÁSA CÍMŰ FELHÍVÁS

A Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázata keretében 2017 szeptemberében véglegesítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját. Az ebben rögzített fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer első felhívása „Kulturális Korzó” Vásártér felújítása címmel (kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-024-1) a mai nappal jelent meg.

A Marcali HACS munkaszervezete elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített kulcsprojekt tervezetét. A tervezetet a közszféra, vállalkozói és civil szféra helyi szereplőiből megalakult Felhívás Előkészítő Munkacsoport megtárgyalta, az Irányító Hatóság 2018. június 19-én jóváhagyta.

A felhívás célja, hogy a városközpont kihasználatlan, nem hasznosított épületei olyan kulturális funkcióval bővüljenek, melyek a hagyománytisztelet és identitásőrzés miatt emlékeztetnek az épületek eredeti funkciójára, és megújulásuk által közösségi térként funkcionálhassanak. A fejlesztés eredményeként a Vásártér felújítása egyszerre nyújthat infrastrukturális hátteret a közösségi alapú gazdaságfejlesztéshez (piac épület szerkezetének megtartásával, a helyi termékek kereskedelmének népszerűsítéséhez), valamint a helyi kézműves hagyományok fennmaradásához, gyermekjátszótérként pedig találkozási pontot hozhat létre a gyermekes családok, nagyszülők, piacra látogatók számára, bővítve az idegenforgalmi kínálatot.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. július 20-tól 2018. augusztus 31-ig van lehetőség.
A pályázati dokumentáció megtalálható és letölthető a www.clld.marcali.hu honlap „Pályázatok” fül alatt.

A Stratégiában meghatározott további helyi felhívások megjelenése 2018 második felében várható és 2019 első negyedévében várható.

sajtokozlemeny (pdf)