2017. szeptember 29-én délelőtt tartotta közgyűlését a Marcali Helyi Közösség Egyesület. A közgyűlés döntött az egyesület alapszabályának módosításáról és elfogadta a TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázat alapját képező Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosítását.

Ez a stratégia alapozza meg azt a jövőben kialakításra kerülő helyi pályázati rendszert, amelynek keretében a városi élet szereplőinek közösségfejlesztő, helyi identitáserősítő projektjei valósulhatnak meg Marcaliban. Az Egyesület célja, hogy a város fejlődését, fejlesztését a lakosság és a városi közösség valamennyi szférája együttesen segítse elő. Az egyesület el kívánja érni a társadalmi emlékezetnek, közösségi tudásnak fennmaradását, tudatosítását és olyan gazdaságfejlesztést kíván ösztönözni, amely a helyi táji-, természeti-, idegenforgalmi- adottságokra épít. A stratégia fontos elemét képezi még az épített örökség védelme, a közösségi kohézió erősítése.

sajtokozlemeny_MHKE_20170929 (pdf)