SAJTÓKÖZLEMÉNY – ELFOGADTA A HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MÓDOSÍTÁSÁT A MARCALI HELYI KÖZÖSSÉGI EGYESÜLET

2017. szeptember 29-én délelőtt tartotta közgyűlését a Marcali Helyi Közösség Egyesület. A közgyűlés döntött az egyesület alapszabályának módosításáról és elfogadta a TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázat alapját képező Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosítását.

Ez a stratégia alapozza meg azt a jövőben kialakításra kerülő helyi pályázati rendszert, amelynek keretében a városi élet szereplőinek közösségfejlesztő, helyi identitáserősítő projektjei valósulhatnak meg Marcaliban. Az Egyesület célja, hogy a város fejlődését, fejlesztését a lakosság és a városi közösség valamennyi szférája együttesen segítse elő. Az egyesület el kívánja érni a társadalmi emlékezetnek, közösségi tudásnak fennmaradását, tudatosítását és olyan gazdaságfejlesztést kíván ösztönözni, amely a helyi táji-, természeti-, idegenforgalmi- adottságokra épít. A stratégia fontos elemét képezi még az épített örökség védelme, a közösségi kohézió erősítése.

sajtokozlemeny_MHKE_20170929 (pdf)

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY – Ülésezett a Marcali Helyi Közösség Egyesület

A közgyűlés meghallgatta Dr. Sütő László elnök tájékoztatását a TOP-7.1.1.1-1 „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázatról, majd a közgyűlés döntött arról, hogy a 250 millió forintos támogatást elfogadja. Az egyesület döntését követően sor kerülhet a támogatási szerződés aláírására. Amint ez megtörténik, kezdődhet a munka, amelynek során infrastrukturális beruházások és a lakosság egészének szóló közösségépítő, kulturális programok valósulhatnak meg Marcaliban.
A közgyűlésen Móring József Attila országgyűlési képviselő is jelen volt, felszólalásában többek között gratulált a sikeres pályázathoz és jó munkát kívánt az egyesületnek.

Letölthető formátum: sajtokozlemeny_MHKE_0808 (pdf)

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY – 250 millió Ft támogatást nyert a Marcali Helyi Közösség Egyesület fejlesztési stratégiájának megvalósítására

A Marcali Helyi Közösségi Egyesület a vállalkozói, civil és önkormányzati szféra összefogásával kívánja fejlesztési céljait elérni. A rendelkezésre álló 250 millió Ft támogatásból helyi pályázati rendszer keretében az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:

• városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése.

• városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása

• közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése

• olyan terek, térrészek kialakítása, amelyek alkalmasak a helyi termékek bemutatására, innovatív formában történő értékesítésére, a helyi hagyományok, kulturális örökség részét képező, arra építő, értékeit továbbvivő helyi termékek előállításának bemutatására, oktatására

• helytörténeti, honismereti, helyi örökség programok, helyi sajátosságokra épülő hagyományok, ünnepek átadása, felelevenítése, a helytörténeti és helyismereti- a kulturális örökség részét képező tárgyi eszközök elektronikus formában történő bemutatása

• helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek (önkéntes tevékenységek, kulturális- és sportprogramok megszervezése, adományozói kultúra fejlesztése stb

A Helyi Akciócsoport működtetésével az Egyesület célja a helyi lakosság minél szélesebb körének bevonása a Város fejlesztésbe, a civil kezdeményezések felkarolása, támogatása. Hiszünk benne, hogy sikeres stratégiát széles társadalmi bázissal és hatékony munkaszervezeti háttérrel lehet megvalósítani.

Letölthető formátum:  sajtóközlemény (pdf)